AM ontvangst topic (EMC kwesties) (Techniek Radio/TV)

door wvogel57 ⌂ @, Eindhoven, 24.01.2012, 01:18 (2191 dagen geleden) @ John Hupse

Ik heb de internetpagina uitgebreid met verdere uitleg over dit topic.

Belangrijke conclusie voor het rekenvoorbeeld:

Het communicatiekanaal kan maximaal 110 kbits per seconde aan informatie transporteren. Dit is ongeveer de normale MP3 audiokwaliteit.

Neemt door extern veroorzaakte storing de signaal/ruis verhouding met 10 dB af, dan neemt de signaalkwaliteit bij de ontvanger ook af. In het rekenvoorbeeld neemt de kanaalcapaciteit af tot 80 kbits per seconde.

De stoorder "steelt" dus 30 kbits per seconde aan informatie van de rechthebbende (de ontvanger).

In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat diefstal van goederen strafbaar is. Dit geldt ook voor onstoffelijke goederen als elektriciteit en signaaltransport. Mogelijk geeft dit nog een juridisch houvast om een stoorder aan te pakken


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread