AM ontvangst topic (EMC kwesties) (Techniek Radio/TV)

door wvogel57 ⌂ @, Eindhoven, 25.01.2012, 15:11 (2187 dagen geleden) @ Ed van der Weele
Bewerkt door wvogel57, 25.01.2012, 15:33

Het is een interessante benadering van een hinderlijk probleem.
Ik vraag me alleen af of je werkelijk kunt spreken van het letterlijk "kwijtraken" van informatie. Het gaat hier met name over de ontvangst op de middengolf, analoge signalen dus. Het ontvangen signaal verdwijnt meestal niet geheel maar er komt ruis, brom of ratel bij. Anders dan met digitale signaaloverdracht zoals tv, GSM, DAB en dergelijke, waar de bitjes van de datastroom verdwijnen. Bij tv-ontvangst is dat het duidelijkst te zien omdat de storing zich openbaart als blokken in het beeld of het tijdelijk "bevriezen" van het beeld en het stilvallen van het geluid.

In de wetenschap betekent elke vorm van storing op het communicatiekanaal per definitie een verlies aan kanaalcapaciteit, uitgedrukt in bits per seconde!

Op een willekeurig communicatiekanaal raak je in geval van storing ALTIJD informatie kwijt. Denk je maar eens in dat je nieuwsberichten beluistert. Komt er meer ruis op je radio ontvanger, dan worden de nieuwsberichten minder goed verstaanbaar. Wordt de storing TE erg, dan versta je de nieuwsberichten helemaal niet meer!

De duitsers maakten in de Tweede Wereldoorlog al gebruik van deze wetenschap door voor de Engelse zenders (met wisselend succes) stoorzenders in te zetten. In de verzetsbeweging waren een richtinggevoelige antenne en een zgn. moffenzeef welbekende hulpmiddelen om de Duitse stoorsignalen zoveel mogelijk te onderdrukken.

Ik weet dat het een technisch-wetenschappelijke verhandeling is. Maar op deze wijze kun je het probleem quantiseren (de ernst ervan, en HOE ernstig het is, vastleggen).

Om een verandering in deze situatie te kunnen bewerkstelligen, is het zeer verhelderend als je de ernst van het probleem wiskundig kunt vastleggen!


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread