scheidingstrafo belangrijk ? (Techniek Radio/TV)

door Ed van der Weele @, Zeist, 17.03.2012, 18:18 (2097 dagen geleden) @ Roland

Je kunt een dergelijke meting natuurlijk ook met een digitale voltmeter doen. Dat is een meer betrouwbare meting dan met een spanningzoeker.

Beide metingen zijn onbetrouwbaar, voor zover je bij een spanningszoeker van 'meting' kunt spreken.
Zowel de spanningszoeker als de digitale multimeter zijn zeer hoogohmig en reageren daardoor al op een minuscuul klein stroompje.
Een bekend verschijnsel is het opgloeien van een spanningszoeker op de zwarte schakeldraad van lamp terwijl de schakelaar van de lamp uit staat. Het neonlampje gloeit op door de inductiespanning die op de draad staat doordat deze in de buizen langs de fasedraad loopt.

Bovendien kun je dan ook meten hoeveel het potentiaal tussen 'nul' en aarde is.
Gebruik hiervoor geen gewone analoge meter, daar je dan grote kans hebt hebt op een aardfout, die er dan weer voor zorgt dat je aardlekschakelaar afschakelt.

Als dat gebeurt is het wel een heel ongevoelige meter. De aardlekschakelaar heeft een stroom van 30mA nodig om in werking te treden. Een analoge voltmeter waar 30mA doorheen loopt is niet bruikbaar om in een radio te meten. Als er al zulke voltmeters bestaan.

Moet je weer naar je meterkast en inschakelen. Kortom: vervelend.
Gebruik dus een spanningsmeter met zeer hoge inwendige weerstand.

In tegendeel. Door de hoge inwendige weerstand ga je spookspanningen meten, die met een heel kleine belasting als sneeuw voor de zon verdwijnen.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread