scheidingstrafo belangrijk ? (Techniek Radio/TV)

door Roland @, 17.03.2012, 19:11 (2138 dagen geleden) @ Ed van der Weele

Beide metingen zijn onbetrouwbaar, voor zover je bij een spanningszoeker van 'meting' kunt spreken.

Een spanningzoeker is een indicator en geeft dus slechts een indicatie. Ik heb dan ook aangegeven dat je beter met een digitale voltmeter kunt meten.
Wil je nu beweren dat het meten van een spanning tussen fase en aarde, fase en nul danwel nul en aarde met een voltmeter onbetrouwbaar is?
Zo ja, dan kunnen we onze meters gevoeglijk in de hoek smijten.
Hoe moet een elektriciën nu vaststellen of de groep waaraan hij werkt spanningsloos is?

Zowel de spanningszoeker als de digitale multimeter zijn zeer hoogohmig en reageren daardoor al op een minuscuul klein stroompje.

Juist.

Een bekend verschijnsel is het opgloeien van een spanningszoeker op de zwarte schakeldraad van lamp terwijl de schakelaar van de lamp uit staat. Het neonlampje gloeit op door de inductiespanning die op de draad staat doordat deze in de buizen langs de fasedraad loopt.

In dit geval wordt gemeten aan óf de fase óf de nul t.o.v. aarde. Er is hier dus geen kans op inductie stromen. Beide polen zijn keihard verbonden met het net in tegenstelling tot de (afgeschakelde) draad waar jij het over hebt.

Als dat gebeurt is het wel een heel ongevoelige meter. De aardlekschakelaar heeft een stroom van 30mA nodig om in werking te treden. Een analoge voltmeter waar 30mA doorheen loopt is niet bruikbaar om in een radio te meten. Als er al zulke voltmeters bestaan.

Ik zou zeggen: probeer maar eens met een ouderwetse analoge meter te meten tussen fase en aarde. Ik heb hier al eens de proef op de som genomen en het resultaat was een aardfout. Komt door de minder hoge inwendige weerstand van zo'n ding. Bovendien schakelen de meeste aardlekschakelaars al eerder af dan bij een verschilstroom van 30 mA.

In tegendeel. Door de hoge inwendige weerstand ga je spookspanningen meten, die met een heel kleine belasting als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Onzin. Ik meet keihard tussen fase en aarde óf tussen nul en aarde. De circuitweerstand van het net is bijzonder laag. Voor een 16A groep mag deze weerstand niet hoger zijn dan 2,5 Ohm (NEN1010). Spookspanningen meet je dan echt niet.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread