Dordtse radio (Algemeen)

door Oldtimer @, Oegstgeest, 05.08.2017, 21:24 (134 dagen geleden) @ Hans van der Marel

Ik had er nog nooit van gehoord ( maar wat zegt dat ) en het lijkt me dan ook een zeldzame overlevende te zijn.

Als je dat wil zou een webpagina er aan wijden mij een goed plan lijken.
Heb je zelf geen website dan is er vast wel een forum/NVHR lid die dat voor je wil toevoegen aan zijn website.

Ik had ook nooit van het merk gehoord. Het wordt wel genoemd in het boek "De opkomst van de Nederlandse Radio-Industrie" van Frans J.J. Driessens (bladz. 59).
Daar staat ook dat Banado (handelsmerk van N.V. Technische Handels Mij) radio's geproduceerd heeft van 1924 - 1930.
Daarna is men overgestapt naar andere zaken:

* WIJZIGING EENER HANDELSZAAK
N.V. Techn. Handel Maatschappij BANADO, Bleekersdijk 17, Dordrecht. De afd. Sportartikelen wordt voortgezet door en voor rekening van den heer A. Bakker onder den naam: "BANADO-SPORT". ...etc.
Bron: Dordrechtsche_Courant_1933-12-30_006.pdf]

En later:

** WIJZIGING HANDELSZAKEN
N.V. Technische Handelmaatschappij BANADO, sporthandel en schaatsenfabriek, Bleekersdijk 17, Dordrecht. Zaak verplaatst naar Bagijnhof 46;
Bron: Dordrechtsche_Courant_1935-03-30_006.pdf

Zie ook: Bron: https://genbook.dordtenazoeker.nl/Overige_Links/handelsregister.htm

Nog wat info over de directeur van Banado, Adrianus Bakker:

Adrianus Bakker is op 10 sept. 1987 geboren in Dubbeldam (nu Dordrecht).
Hij was een zoon van de smid Adrianus Bakker sr.
Adrianus jr. had vanaf 1920 een smederij annex electriciteitsbedrijf in Dubbeldam.
Hij was achtereenvolgens directeur NV Banado, fabrikant van radioartikelen, radiotechnicus en medewerker van een vliegtuigfabriek.
Hij maakte voor de oorlog houten schaatsen, voornamelijk schoonrijschaatsen (schuitjes).
Zijn broer Johannes (Jos) hielp hem bij het smeden van de ijzers.
In het Adressenboek 1938 staat Bakker genoemd als schaatsenfabrikant aan de Zuidendijk 165a. Adrianus Bakker is op 31 oktober 1960 in Dordrecht overleden.

Zelf heb ik geen plannen voor een webpagina. Voorlopig heb ik mijn handen al vol aan het tekenen van de schema's van de radio en het P.S.A. en het zoveel mogelijk terugdraaien van de modificaties.

Willem


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread