Nieuwe (NOS) buizen testen of in gebruik nemen (Techniek Overig)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 10.09.2017, 12:35 (133 dagen geleden) @ Eleen

hier spelen twee dingen door elkaar heen:

1. oude buizen worden zeer regelmatig verkocht als nieuwe buizen. Zelfs in de autohandel verkoopt men geen oude automobielen als nieuwe automobielen, dit zegt toch wel iets over de naïviteit van veel kopers van buizen. Je kan aan het merk vaak al zien dat het om oude buizen gaat, b.v. Philips radiobuizen kunnen niet nieuw zijn. Meestal staat de fabrikagedatum er gewoon op.

2. buizen die jarenlang niet zijn gebruikt hebben vaak enige tijd nodig om zichzelf te ontdoen van gasresten etc. Dergelijke buizen zijn overigens niet nieuw, ze zijn oud. Nieuwe buizen zijn immers recent gefabriceerd.

Ik weet wel dat men op dit forum graag woorden gebruikt die in de echte wereld het tegenovergestelde betekenen. Zoals "nieuw" zeggen en "oud" bedoelen. Of zelfs midden in een zin Engelse afkortingen gebruikt om te voorkomen dat iemand begrijpt wat er wordt bedoeld.
Men spreekt dan over oude nieuwe buizen etc, maar dit zijn uiteraard altijd oude buizen. Oude nieuwe buizen brengen meer op dan oude buizen, zie ook mijn eerdere opmerking over naïviteit. Nieuwe buizen brengen eveneens meer op dan oude buizen, verkopers zijn hiervan meestal op de hoogte.

Misleidende verkoop is verkoop waarbij b.v. onjuiste informatie is verstrekt over een produkt. In Nederland kan je dit melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), of direct bij de politie. Men meldt dit tegenwoordig liever op een forum, maar dat helpt niet. Integendeel, forums bevorderen onjuist taalgebruik (via groepsgedrag) en vergroten daarmee de mogelijkheden van aanbieders die uit zijn op misleiding.

Voorbeeld: "ik heb nog een aantal new old stock buizen tekoop pl36 5,00 euro van philips en telefunken pl 504 5,00 euro pl 805 4,00 euro dit zijn dus nieuwe buizen heb ook nog wat pc buizen en pcc type,s ruil of inruil goede militaire buis 250th is mogelijk". Dit is misleidende verkoop, want dit zijn in werkelijkheid oude buizen. Op dit forum wordt dat gewoon toegelaten.

Let ook op de specifikatie van de 250TH buis die wordt gevraagd, in tegenstelling tot de aangeboden oude buizen hoeft de gevraagde buis niet "new old" te zijn. De eis is immers dat de 250TH "goed" is. De aanbieder is zelf dus goed op de hoogte.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread