uitgangstrafo philips AG9015 (Gezocht)

door John Hupse ⌂ @, Schoonhoven, 11.09.2017, 19:17 (129 dagen geleden) @ Anton van den Oever

De vraag lijkt me meer voor de hand te liggen of je nog verder wilt gaan met deze reparateur, zeker gezien het werk wat er tot nu toe geleverd is.

in dit soort gevallen is het helaas zo dat mensen zich tot het Nederlands Forum over Oude Radio's wenden in plaats van tot de reparateur (of wanneer van toepassing tot het reparatiebedrijf) waar ze een overeenkomst mee hebben afgesloten. In dit geval is het zelfs zo dat de eigenaar van het toestel probeert om zelf aan een bepaald onderdeel te komen, waarmee hij in feite aangeeft dat de reparateur klaar is met zijn werk en hij het zelf verder overneemt.

Waarom men dit zo doet begrijp ik niet, maar het zal toch duidelijk zijn dat je van dit forum geen daadwerkelijke nazorg en/of schadevergoeding kunt verwachten. Het zou mij verbazen wanneer Otto Tuil voor de ontstane schade opdraait.

Wat je verder ook doet, stel de reparateur allereerst in gebreke, anders weet deze persoon niet eens dat hij in gebreke is. Men ziet vaak op tegen deze procedure, waarschijnlijk omdat men met een forum gemakkelijker praat dan met een persoon. Maar je kunt zo'n zaak alleen goed afhandelen wanneer je de bestaande rechtsregels respecteert.

Een overeenkomst (afspraak) schept verplichtingen voor beide partijen, het is belangrijk om met name de eigen verplichtingen na te komen. Vandaar de in gebreke stelling, je geeft de reparerende partij de gelegenheid om de gemaakte fouten alsnog te herstellen. Dat je er aan twijfelt of dat mogelijk is kan wel zo wezen, maar ontslaat je niet van de verplichting om dit eerst te proberen.

Pas daarna kan je aanspraak maken op een schadevergoeding. Noem dus altijd de termijn waarbinnen een en ander klaar moet zijn.

--
http://www.hupse.eu/radio


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread