B5X72A. op LG,MG,KG geen ontvangst. (Techniek Radio/TV)

door soundman2 @, Wouw, 04.12.2017, 09:51 (11 dagen geleden) @ DennisM

Vet of olie toevoegen is niet altijd de goede manier.
Vaak komt het er op neer dat oude smeermiddelen in de loop der jaren verdroogd zijn en hard geworden. Deze zul je in dat geval eerst moeten verwijderen.
Als je geen betrouwbare signalen aan een ontvanger kunt toesturen, dan wordt repareren of in elk geval een diagnose stellen ook een stuk lastiger.
Stel je voor dat je in een bunker zit. Dan kun je zonder meetapparatuur lang zoeken waarom een ontvanger slecht werkt.
Zo heeft FM een redelijk groot doordringend vermogen en is veel minder storingsgevoelig als AM.
Als je in een gebouw zit waarin veel staal e.d. is verwerkt, dat zal de AM ontvangst niet best zijn en wordt dan ook nog eens verdrongen door de alom aanwezige storing tegenwoordig.
Met een meetzender direct aan de antenne-ingang, kun je dan een bekend signaal toevoeren en meten hoe gevoelig of ongevoelig je radio is.


Berichten in deze thread:

 RSS Feed van deze thread